Beste prijs gegarandeerd!

Algemene Voorwaarden

Uitleg

Als u na het reserveren via ons hotel, binnen de 24 uren na uw reservering, een gelijkwaardig aanbod vindt tegen een lager tarief van ons hotel op een andere website dan verplichten wij er ons toe om u dit tarief aan te bieden met een bijkomende korting van 10%.

Toepasselijke tarieven / Uitsluitingen

De beste prijs garantie is uitsluitend van toepassing op reserveringen van kamers bij Hotel Jan Brito, het hotel met uitsluiting van de verkoop van arrangementen (inclusief een aanbod dat in het hotel wordt gedaan van transportprestaties of van elke andere service in verband met de reservering van de kamer). De tarieven waarop de beste prijs garantie van toepassing is moeten toegankelijk zijn voor het publiek en boekbaar zijn. De beste prijs garantie is niet geldig voor: 

  • de tarieven die gereserveerd zijn voor de « groepen »
  • de tarieven die gereserveerd zijn voor de « bedrijven »

Data en duur van het verblijf

De beste prijs garantie is van toepassing op de verblijfsdata die gelijkwaardig zijn aan de data van het verblijf die werden gereserveerd op onze website. Voor vragen die betrekking hebben op een reservering van twee opeenvolgende nachten of meer is de beste prijs garantie van toepassing op de prijs per nacht en niet op de totale prijs van het verblijf.

Valuta

Als het tarief dat wordt vastgesteld op een andere website wordt uitgedrukt in een andere valuta dan die van het tarief dat werd gereserveerd op onze website, dan zal de receptie de omzetting uitvoeren van dit tarief in dezelfde valuta als die van het tarief dat werd voorgesteld op onze website. Na het omzetten van het tarief behoudt Hotel Jan Brito zich het recht voor om een klacht niet in behandeling te nemen. Dit vanwege het feit dat de beide websites verschillende wisselkoersen van de munt hanteren.

Verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden die betrekking hebben op het tarief van de andere website moeten gelijkwaardig zijn met de verkoopsvoorwaarden van het tarief dat werd gereserveerd op onze website, voor de toepassing van de waarborg van de beste prijs. Dit is van toepassing op:- de vereisten qua voorafbetaling en qua storting van voorschotten - de voorwaarden voor annulering - de voorwaarden voor de wijziging van de reservering.

Het indienen van vragen

U kunt gebruik maken van het online aanvraagformulier op onze website , door alle verplichte velden in te vullen en het formulier te versturen. Een onvolledige aanvraag zal niet worden behandeld. Er kan een aanvraag worden uitgevoerd binnen de 24 uur die volgen op de reservering via onze website. Het uur van de reservering vormt het bewijs, en dit minstens 72 uur voor de voorziene aankomst in het hotel. Als de oorspronkelijke reservering werd uitgevoerd binnen de 72 uur voor de aankomst, is de beste prijs garantie niet van toepassing.

Behandeling van de vragen

Na de controle door de receptie zal de beste prijs garantie u worden toegekend indien uw klacht voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn. De receptie zal u een mail sturen waarbij ze het bevestigingsnummer van uw reservering opgeven, evenals het nieuwe tarief dat van toepassing is op uw reservering. In het geval dat het een reservering betreft met een vooraf betaald tarief, zal het hotel overgaan tot de terugstorting van het prijsverschil op de oorspronkelijk online gedebiteerde bankkaart. Als de klacht niet voldoet aan de voorwaarden die verbonden zijn met de beste prijs garantie, zal de receptie u een e-mail sturen met de uitleg dat de garantie niet kan worden toegepast.

Tarief bij het vertrek uit het hotel

Bij het vertrek uit het hotel zal het tarief dat werd bevestigd door de receptie u worden gefactureerd, evenals de eventuele prestaties die niet in de reservering zijn inbegrepen ( bar, minibar,…). In het geval van een vooraf, bij de reservering betaald tarief zullen enkel de prestaties die niet inbegrepen waren in de reservering ( bar, minibar …) aan u worden gefactureerd wanneer u het hotel verlaat.

Voorbeeld:
  • Tarief gereserveerd op janbrito.com : € 250
  • Tarief vastgesteld op een andere site : € 230
  • Eindtarief toegepast door Hotel Jan Brito : € 207 (€ 230 - 10%)

Verantwoordelijkheid

Hotel Jan Brito wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor de eventuele onkosten die werden opgelopen ten gevolge van het annuleren van een reservering, voor al de reserveringen die werden uitgevoerd op een andere website dan die van onze website. Hotel Jan Brito houdt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de waarborg van de beste prijs evenals de voorwaarden ervan aan te passen, of er een einde aan te stellen.

Extra Korting!

  • Enkel voor directe online reserveringen via deze website.
  • Promo code: Janbrito

Reserveer een kamer!

Foto's van het hotel

Meer foto's

Video's van het hotel

Meer video's